สมัครสมาชิก JPS และเชื่อมต่อบัญชีกับเว็บไซต์ รับส่วนลด 10% คลิก

โปรโมชั่นสุดพิเศษจากเครดิตการ์ดที่ร่วมรายการ

โปรโมชั่นสุดพิเศษจากเครดิตการ์ดที่ร่วมรายการโปรโมชั่นสุดพิเศษจากเครดิตการ์ดที่ร่วมรายการ

Get cashback when you use your KTC, Krungsri, or GSB credit card to shop at LYN retail stores!
Click at your bank for more infomation.

KTC

(รายการส่งเสริมการขายร่วมกันนี้ มีผลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 - 31 ส.ค. 63)

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาทต่อเซลล์สลิป
สง SMS ลงทะเบียนครั้งเดียว
พิมพ์ JP1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส่งมาที่ 061-384- 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

จำกัดเงินคืนสูงสุด 360 บาท ต่อท่านตลอดรายการ

ต่อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 12% ไม่จำกัดยอดคืนสูงสุด เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร และ ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ
ส่ง SMS ลงทะเบียนครั้งเดียว พิมพ์ JP2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส่งมาที่ 061-384- 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

ตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่ KTC Mobile หรือ 02 123 5000
หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.ktc.co.th/LYNmidyear หรือสแกน QR Code

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน 3%

 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ภายในช่วงวันที่ 1 มิ.ย. 63 - 31 ส.ค. 63 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตรเครดิต KTC-SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่ง SMS พิมพ์ JP1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ซื้อสินค้า เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิตลอดรายการ และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ร้าน LYN หรือ www.LYN.com ทุกๆ 3,000 บาทต่อเซลส์สลิป ในช่วงระยะเวลารายการ การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายที่หารด้วย 3,000 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 3,000 บาทต่อการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ 3%
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 360 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่านตลอดรายการเท่านั้น โดยเคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการ (31 ส.ค. 63)
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ทุก 3,000 บาท โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯได้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกตามยอดการใช้จ่ายดังกล่าว
 • ยอดใช้จ่ายที่หาร 3,000 บาทไม่ลงตัว สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมตามปกติ
 • กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการ แบบชำระเต็มจำนวน และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%

 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนน") และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ ร้าน LYN หรือwww.LYN.com ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 63 - 31 ส.ค. 63 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC ROP ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ JP2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/LYNmidyear และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรเครดิตที่สมบูรณ์ ใบแรกเท่านั้น
 • กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 • สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC สมาชิกสามารถใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 • การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 • เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ

เงื่อนไข:

 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนสะสมพิเศษ และเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มีคะแนน KTC FOREVER ("คะแนน") และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ.ร้าน LYN หรือwww.LYN.com ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 63 - 31 ส.ค. 63 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ระบบจะไม่ตัดคะแนนและไม่คืนเงิน เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการ (31 ส.ค. 63)
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่ เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
 • กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123-5000 หรือ www.ktc.co.th

KRUNGSRI

(รายการส่งเสริมการขายร่วมกันนี้ มีผลตั้งแต่ 29 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63)

พิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%*

 • ช้อปครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3%
 • ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 5%

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก/เดือน สูงสุด 3,000 บาท ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ซื้อสินค้าเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ (ได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันถัดไป) พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น "FHO" หรือ SMS พิมพ์ FHO วรรคเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่ง ไปที่ 081-927-9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

พิเศษ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 10%** เมื่อช้อปครบตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้พอยต์แลกรับตามความประสงค์

**จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน (เทีบบเท่า 5,000 บาท) /บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

แลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่านมือถือกด USSD:
กด*465*10693* หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*คะแนนที่ต้องการแลก#โทรออก (ระบบจะส่ง SMS ยืนยันการตัดคะแนน และเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีหลักภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย)

ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
https://www.krungsricard.com/th/Promotion/Fashion/Fashion-online.html

 

ธนาคารออมสิน

(รายการส่งเสริมการขายร่วมกันนี้ มีผลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 - 31 ส.ค. 63)

ช้อปสุดฟิน รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่ www.LYN.com

รายละเอียด: รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท/เซลล์สลิป
จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 450 บาท/เซลล์สลิป/บัญชีบัตร/เดือน หรือสูงสุด 1,350 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินคืน ผ่านทาง SMS:
พิมพ์ GJP#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักท้าย#จำนวนเงินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่หมายเลข 0625965522 (บริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ) และรอ SMS ตอบกลับเพื่อยืนยันการร่วมรายการ

เงื่อนไข:

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภทที่ใช้จ่ายบัตรฯ ผ่าน LYN สาขาที่ร่วมรายการ และ LYN Online (www.LYN.com)
 • รับเครดิตเงินคืน 15% สงวนสิทธิ์เฉพาะการทำรายการทุก 1,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป (กรณียอดใช้จ่ายต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 63 – 31 ส.ค. 63 (ระยะเวลากิจกรรม)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 450 บาท/เซลล์สลิป/บัญชีบัตร/เดือน หรือสูงสุด 1,350 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรฯ ลงทะเบียนทุกครั้ง เพื่อรับเครดิตเงินคืน ผ่านทาง SMS พิมพ์ GJP#หมายเลขบัตร 12 หลักท้าย#จำนวนเงินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่หมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ) และรอ SMS ตอบกลับเพื่อยืนยันการร่วมรายการ
 • จำกัด 3 สิทธิ์/บัตร/เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 9 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • จำกัดเดือนละ 900 สิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 2,700 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายที่ LYN
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และการให้บริการของร้านค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจหรือความสะดวกจากการให้บริการกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ โดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร. 02 299 8888