Announcement - Flood Situation

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ทำให้ศูนย์ขนส่งในบางจังหวัดไม่สามารถปฎิบัติงานได้ชั่วคราว ส่งผลให้ลูกค้าอาจได้รับพัสดุล่าช้ากว่าปกติ 2-3 วันทำการ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ คลิกที่นี่.