เงื่อนไขโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

 

1. ผู้มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากช้อปดีมีคืน

เป็นบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 และต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษี 2565 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2566
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้

2. ระยะเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2565

3. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์

ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT
ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน

4. ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่

สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท เช่น 

ซื้อสินค้ามูลค่า 10,000 บาท ก็จะใช้สิทธิ์ได้ 10,000 บาท
ซื้อสินค้ามูลค่า 50,000 บาท ก็จะใช้สิทธิ์ได้ 30,000 บาท เท่านั้น


ขั้นตอนการขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ กับ LYN Online

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

1. หลังจากที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จนสำเร็จสมบูรณ์ ให้ท่านทำการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม เพื่อขอรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ภายในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อสำเร็จ

2. คลิ๊กที่แบบฟอร์มลิงก์ ที่นี่  เพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน
3.1 กรอก เลขที่คำสั่งซื้อของท่าน

3.2. กรอก ชื่อ-นามสกุล ให้ตรงตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

3.3. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน

3.4. กรอกที่อยู่ตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

4. เลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร ท่านสามารถเลือกจัดส่งที่อยู่เดียวกับใบกำกับภาษีหรือ เลือกจัดส่งที่อยู่อื่นพร้อมระบุที่อยู่จัดส่ง
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดอีกครั้ง และกดยืนยันการลงทะเบียน หรือปุ่ม “submit” 


หมายเหตุ : 

ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ท่านได้กดยืนยันการลงทะเบียน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนทำการกดยืนยันส่งแบบฟอร์ม
ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีซ้ำ หรือแก้ไขเอกสารทุกกรณี
การขอใบกำกับภาษี ท่านต้องกรอกคำร้องขอ ภายในวันที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จแล้วเท่านั้น และทางเราขอสงวนสิทธิ์การออกใบกำกับภาษีย้อนหลังทุกกรณี 
 

ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

เอกสารจะถูกนำส่งในรูปแบบซองจดหมาย EMS กับทางไปรษณีย์ โดยแบ่งรอบการส่งเอกสาร ออกเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 เอกสารจัดส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (สำหรับผู้สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 1-31 ม.ค.65)
รอบที่ 2 เอกสารจัดส่งภายในวันที่ 5 มีนาคม 2565 (สำหรับผู้สั่งซื้อสินค้าในวันที่ 1-15 ก.พ.65)